camera positie: 1. rotonde | 2. N319 | 3. Oude Papendijk | 4. fietsoversteek

5. landbouwpasseerhaven | 6. Marskramer | 7. Rondweg | 8. Eefsele | 9. bushalte | 10. Groenlo